facturi-1024×539

InvesTenergy derulează împreună cu FEL România, parte a CNR-CME, un proiect de “Informare și conștientizare” cu privire la energie și sistemul energetic. Vom publica o serie de articole, sub semnătura membrilor FEL România, pe teme de maximă actualitate și interes pentru consumatori, actorii pieței și, totodată, și pentru autorități.

Cum ne protejăm de facturile întârziate la energie? Este primul articol, semnat de  Olivian Savin & Luminița Vlaicu, FEL România.


Consumul de energie electrică a devenit un punct de interes major în contextul energetic actual, unde prețul energiei și implicit a facturilor a crescut considerabil. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la consumul de energie și la facturile emise de către furnizori. În același timp, furnizorii trebuie să țină pasul cu schimbările legislative propuse la nivel național și să emită facturi la prețul corect. În acest articol vom prezenta câteva metode pentru a ne proteja de facturile întârziate la energie electrică.

Anul acesta s-au emis mai multe acte normative prin care s-a modificat legislația. În septembrie anul curent a fost emisă ordonanța de urgență OUG nr. 119/2022, prin care s-a plafonat prețul la energie electrică pentru consumatorii casnici până la 31 august 2023. Motivul pentru care facturile sunt emise cu întârziere este din cauza deselor schimbări legislative și, implicit, a furnizorilor care trebuie să își adapteze procedurile și softurile în acord cu legislația. Aceștia din urmă primind amezi din cauza întârzierilor la emitere.

Având în vedere contextul energetic actual, consumatorilor le este recomandat să cunoască termenii contractelor încheiate și să adopte un comportament prin care se pot proteja de o factură mare venită cu întârziere pentru o perioadă mai lungă de timp.

O primă măsură importantă de care trebuie să ținem cont este autocitirea lunară a contorului de electricitate. Importanța autocitirii sau a indexului autocitit poate duce la eliminarea unor facturi de plată a energiei mărite, din cauza estimării pe care furnizorul de energie o face pe baza istoricului anilor precedenți în lipsa indexului autocitit. Facturile estimate pot avea diferențe importante asupra consumului de energie real față de cel estimat și poate reprezenta o surpriză neplăcută pentru buget, în special atunci când se face regularizarea.

Dacă urmărim lunar câtă energie s-a consumat, putem calcula costul estimativ al facturii înmulțind consumul de energie electrică cu prețul plafonat pe kWh (exemplu: 180 kWh x 0.8 lei = 144 lei; de menționat că acest exemplu este dat pentru un consum lunar între 100-255 kWh). Prin urmare este important să se țină o evidență a consumurilor într-o agendă sau direct în aplicația sau pe website-ul puse la dispoziție de către furnizor. Acolo se pot verifica facturile și informațiile aferente acesteia, cum ar fi soldul facturii, data emiterii acesteia, dacă a fost plătită sau nu, precum și alte informații utile.

Trebuie avut în vedere faptul că intervalul de transmitere al indexului autocitit diferă pentru fiecare loc de consum, așadar acesta se poate înregistra doar în perioada activă. În cele mai multe cazuri perioada de transmitere a indexului se regăsește pe factură. Chiar dacă autocitirea este transmisă lunar, potrivit reglementărilor actuale, la un interval de timp de 3 luni, operatorul de distribuție va face citirea indexului, în baza căruia furnizorul va emite factura de regularizare. Când indexul este transmis, toate facturile emise sunt calculate pe baza autocitirii, reflectând strict consumul de energie efectuat.

O altă măsură pentru a nu avea o sumă mare de plătit din cauza întârzierilor facturilor este să alimentăm soldul lunar cu bani în contul de client, în funcție de citire și de un calcul făcut ca în exemplul dat mai sus. Unii furnizori au opțiunea activării plății recurente, ceea ce poate reprezenta o altă metodă pentru a avea un sold pozitiv lunar.

În final, dacă din diferite motive nu a fost adoptată nicio măsură mai sus menționată și primim o factură cu o suma mare, se poate cere o plată eșalonată printr-o cerere către furnizor. Furnizorul va studia cazul și va decide dacă este posibilă sau nu eșalonarea.

În cazul în care ne considerăm nedreptățiți se poate face sesizare către ANRE si ANPC completând formularul de pe site-ul autorităților.

Prin adoptarea acestor metode consumatorii casnici nu vor avea surpriza unei facturi întârziate cu o sumă mare de plătit. Acest comportament poate deveni un obicei sustenabil pentru gestionarea bugetului financiar și al consumului de energie electrică.


Olivian Savin, Inginer cercetător, PhD – EDF.  Este doctor inginer în energetică, absolvent ca șef de promoție al Facultății de Energetică din cadrul UPB cu specializare în hidroenergetică. A urmat masterul în cadrul Grenoble INP, apoi a lucrat la cel mai mare producător de energie din Europa, Electricité de France, unde a realizat o teză de doctorat industrială, încheind studiile superioare în 3 limbi diferite.

A creat un software care estimează costul de pornire și oprire a centralelor hidroelectrice analizând din punct de vedere al fiabilității echipamentele principale, atât cele mecanice cât și electrice, publicând articole în cele mai apreciate conferințe și jurnale internaționale.

Membru activ FEL de la începul anului 2022, Olivian a început să facă voluntariat încă din liceu, unde a făcut parte din Consiliul Local al Tinerilor Piatra Neamț, la facultate din SIER Tineret România, iar mai târziu reprezentat al doctoranzilor din Grenoble, făcând parte din InnovDoc și GipsaDoc.

Luminița Ioana Vlaicu are 32 de ani, de profesie este inginer industrial cu specializare în sisteme de energii regenerabile. A terminat ciclurile de licență și master la Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Design de Produs și Mediu.

Din 2015 a pornit și pe drumul antreprenoriatului în urma obținerii unui grant nerambursabil pentru a-și înființa un StartUp, în timp ce colabora cu Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy din România, în calitate de tânăr cercetător în energie cu focus pe zona de biomasă.

Activitatea de atunci pornise în zona de consultanță pentru energia regenerabilă cu focus pe panouri fotovoltaice, dar în timp a diversificat activitatea și pe zona de consultanță în atragerea de fonduri nerambursabile.

În prezent este expert evaluator cooptat extern pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

De-a lungul timpului a participat la diferite programe de specializare, astfel încât să fie în pas cu tehnologia: “Școala de Vară  Energy Future Tour” – Agenția de Mediu și Energie din Austria, “Danube: Future Interdisciplinary School” – Centrul European de Inițiative, “Manager Energetic în Industrie” – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca cât și alte lucrări de cercetare pe care le-a scris și susținut în diferite conferințe internaționale, în calitate de doctorand. Una dintre cele mai importante este “Young Researchers Conference” – World Sustainable Energy Days, Austria.