Screenshot 2023-04-13 181138

Sâmbătă 1 aprilie, a intrat în vigoare noul model de factură de energie electrică pentru clienții casnici. Drept urmare, pentru consumul realizat de către clienții casnici începând cu luna aprilie, facturile trebuie să respecte modelul aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”).

Noul model de factură cuprinde mai multe detalii cu privire la consumul de energie electrică a clientului, precum și alte informații utile clientului cu privire la ofertele pentru serviciile de furnizare, schimbarea operatorului de furnizare, data încetării actualului contract de furnizare, datele de contact ale centrului de relații cu clienții al furnizorului, perioada pentru transmiterea de către client a indexului autocitit, respectiv intervalul de citire de către operatorul de distribuție a indexului contorului, etc..

Cu toate acestea, modul de calcul pentru facturile de energie electrică și elementele facturate din cuprinsul acestora sunt, în continuare, o provocare pentru mare parte dintre consumatorii nefamiliarizați cu semnificația numeroaselor componente care intră în calculul facturii.

Factura de energie electrică conține numeroase date. Aceasta menționează atât informații care nu se schimbă cum ar fi date cu privire la furnizor și client (e.g. adresa de corespondență și adresa de domiciliu a clientului), adresa locului de consum, precum și date care pot să difere de la o factură la alta spre exemplu cantitatea și valoarea serviciilor facturate.

La rândul său, contravaloarea facturii la energie electrică este compusă din mai multe elemente facturate:

 • a) prețul energiei electrice;
 • b) tarife reglementate pentru servicii: tarif transport, compus la rândul său din (i) componenta de introducere a energiei electrice în rețea, (ii) componenta de extragere a energiei electrice din rețea; tarif servicii de sistem, tarif distribuție;
 • c) contribuții la schemele de sprijin instituite de stat în domeniul energiei: certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență;
 • impozite și taxe: acciza, TVA.

Dintre elementele amintite, prețul energiei electrice este cel care face obiectul acordului comercial între furnizor și client, de regulă prin oferta-tip pe care clientul o alege. Tarifele reglementate sunt aprobate prin legislația secundară, având valori prestabilite de către ANRE. Prin urmare nu pot face obiectul negocierii dintre furnizor și consumatorul final.

Suplimentar față de elementele enumerate mai sus există diverse contribuții la schemele de sprijin instituite de stat în domeniul energiei precum certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, al căror scop este promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, respectiv a energiei regenerabile în România.

La suma elementelor menționate mai sus, se calculează acciza și taxa pe valoarea adăugată, rezultând astfel prețul final per kWh.

Parcursul laborios al energiei electrice de la producător către consumatorul final se reflectă în complexitatea elementelor facturate, care se regăsesc și în noul model de factură:

În plus față de componentele evidențiate mai sus, noul model de factură aplicabil începând cu 1 aprilie 2023 va menționa, printre altele, și următoarele:

 • – informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit;
 • – data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe o perioadă determinată;
 • – intervalul de citire a indexului contorului de către operatorul de distribuție;
 • – modalitățile de plată a facturii;
 • – link sau o trimitere la aplicația “Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice” din pagina de internet a ANRE, POSF sau pagina proprie de internet;
 • – informații referitoare la temeiul legal privind schimbarea furnizorului;
 • – informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile;
 • – contribuția fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil şi ușor de comparat;
 • – informații despre impactul asupra mediului, cel puțin în ceea ce privește emisiile de CO2 şi deșeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul precedent;
 • – notificarea modificării tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea;
 • – notificarea apariției actelor normative de modificare a impozitelor/comisioanelor/taxelor şi contribuției stabilite prin dispozițiile legale în vigoare.

Modificările introduse de ANRE pot avea un impact pozitiv asupra consumului responsabil și sustenabil de energie electrică. Astfel, suplimentarea modelului facturii de energie electrică cu date despre consumul mediu al clientului, evoluția acestuia în ultimul an, poate ajuta clienții să reducă consumul de energie electrică și prin urmare să reducă valoarea facturii.


Articol realizat de Daniela Goreacii şi de Teodora Mîndra, alături de echipa de proiect Energy101 – FEL România, formată din Andrei Nistoreanu, Bogdan Roşca, Cezar Axintescu, Daniel Pascale, David Robert, George Tecuşan, Georgian-Florentin Albu, Livia Marica, Lucian Pamfile, Luminiţa Ioana Vlaicu, Mihai Armăşel, Olivian Savin, Radu Răuţă, Răzvan Cristian Varlam, Sabina Strimbovschi, Silviu Tiron, Ştefan Gaftonianu, Tatiana Fiodorov şi Vasi Vâlcu.


InvesTenergy derulează împreună cu FEL România, parte a CNR-CME, un proiect de “Informare și conștientizare” cu privire la energie și sistemul energetic. Publicăm astfel o serie de articole, sub semnătura membrilor FEL România, pe teme de maximă actualitate și interes pentru consumatori, actorii pieței și, totodată, și pentru autorități.