Eficienta-energetica

Eficiența energetică reprezintă raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii/bunuri și energia folosită în acest scop. Economisirea de energie reprezintă reducerea consumului de energie, prin schimbarea comportamentului sau prin diminuarea activității economice.

Utilizarea eficientă a energiei reprezintă realizarea unei entități de produs, bun sau serviciu, fără scăderea calității sau performanțelor acestuia, concomitent cu reducerea cantității de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

Importanța eficienței energetice

Viața noastră depinde de energie, iar îmbunătățirea calității vieții a presupus la rândul ei, un consum mai mare de energie. Creșterea rapidă a consumului de combustibili fosili cum ar fi petrolul, gazele naturale și cărbunele, are un impact dramatic asupra emisiei de gaze cu efect de seră.

Ca rezultat al consumului eficient al resurselor energetice, putem contribui la protecția mediului ambient și la asigurarea necesarului de energie pe termen mediu și lung.

Măsuri de eficiență energetică

 • A. Măsuri tehnologice:
  • Creșterea eficienței energetice pe întreg lanțul: resurse, producere, transport, distribuție şi consum;
  • Promovarea resurselor energetice regenerabile;
  • Mixul de combustibili și eficientizarea infrastructurii de rețea.
 • B. Măsuri politice:
  • Reglementări;
  • Informare și măsuri legislative;
  • Servicii energetice pentru economie de energie;
  • Instrumente financiare;
  • Acorduri voluntare și instrumente de cooperare.
 • C. Investițiile necesare creșterii eficienței energetice:
  • Stabilirea nivelului energetic de referință prin evaluarea nivelului curent de consum energetic;
  • Înlocuirea instalațiilor și echipamentelor perimate cu unele de ultimă generație;
  • Reabilitarea termică a spațiilor de lucru;
  • Revizuirea și optimizarea procedurilor operaționale din cadrul organizației;
  • Instruirea adecvată a personalului;
  • Creșterea gradului de inovare.

Cei mai mari utilizatori de energie sunt clădirile, în principal locuințele noastre. Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o contribuție importantă în economisirea energiei.

Directiva de performanţă energetică a clădirilor (EPBD)

Pentru a sprijini economia de energie, Comisia Europeană a definit o Directivă de performanţă energetică a clădirilor (EPBD). Scopul directivei este de a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor în cadrul Comunităţii, ţinând seama de raportul cost-eficienţă.

Directiva stabileşte cerinţele pentru:

 • cadrul general pentru o metodologie de calcul al performanţei energetice integrate a clădirilor şi estimarea impactului lor asupra mediului;
 • aplicarea cerințelor minime pentru performanţa energetică a clădirilor noi şi la clădirile mari existente, care sunt supuse unor lucrări importante de renovare;
 • certificarea energetică a clădirilor;
 • inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor de climatizare în clădiri, precum şi inspecţia întregului sistem de încălzire.

Eficiența energetică este o prioritate strategică pentru uniunea energetică, iar UE promovează principiul “eficiența energetică pe primul loc.”

Asigurarea eficienței energetice pe plan naţional

Planul naţional de asigurare a eficienței energetice definește obiectivele privind îmbunătățirea eficienței energetice, țintele indicative de economisire a energiei, precum și măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice aferente în toate sectoarele economiei naționale.

Pentru echipa FEL eficiența energetică reprezintă un obiectiv atât individual cât și colectiv, sprijinind atât reducerea consumului, cât și protejarea mediului înconjurător. Utilizarea eficientă a energiei este o tendință care provine din necesitățile societății moderne și pe care e bine să ne-o însușim fiecare dintre noi, ca o acțiune responsabilă și necesară pentru un viitor sustenabil și verde.


Acest articol face parte din proiectul #Energy101. Mai multe informatii, aici.