FEL-Energy-Summit_articol-Mesagerul-Energetic1

FEL Energy Summit 2023, organizat de Future Energy Leaders (FEL) România, programul de tineret al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), s-a desfășurat în data de 14 iunie 2023 la Palatul Parlamentului.

Evenimentul, care a analizat aspcte privind situația actuală a sectorului energetic, cu accent pe rolul noii generații de lideri din acest domeniu, a reunit o largă paletă de experți și profesioniști din domeniul energetic, autorități publice centrale, reprezentanți ai marilor companii, ai mediul academic și specialiști care împărtășesc o viziune comună pentru viitorului nostru energetic.

Evenimentul a fost deschis de Claudia Candale,  Directorul Departamentului de Evenimente și Parteneriate FEL, iar cuvântul de deschidere a fost adresat de către dl Ștefan Gheorghe,  Directorul General Executiv al CNR-CME.

FEL Energy Summit a fost structurat pe 3 paneluri de discuții și dezbateri, moderate de alumini FEL. Concluziile evenimentului a fost evidențiate de către Rareș Hurghiș, Director General al FEL România și Mădălina Nan, Responsabil al Evenimentului FEL Energy Summit 2023.


Primul panel, „Radiografia industriei energetice actuale și unde ne indreptam? Perspectiva Administrației publice”, a fost moderat de către Mihai Macarie, alumnus FEL,  a adus în prin plan viziunea administrației publice centrale asupra sectorului energetic. Printre subiectele de discuție abordate, s-au enumerat particularitățile sectorului românesc și modul de abordare în cadrul Uniunii Europene, resursele financiare disponibile în vederea dezvoltării sectorului și a decarbonării acestuia, securitatea energetică natională și atingerea țintelor de neutralitate climatică. Invitații care au dezbatut aceste subiecte au fost: 

 • Cristian BUȘOI, Președinte Comisiei ITRE, Parlamentul European
 • Alexandra BOCȘE, Consilier de Stat pentru Climă şi Sustenabilitate, Administrația Prezidenţială
 • Lorant ANTAL, Președinte Comisia de Energie și Resurse Minerale, Senatul României
 • Alina JALEA, Consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
 • Ștefan POPESCU, Fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Al doilea panel, intitulat „Provocările tranziției energetice conform studiilor WEC și monitorizarea problematicilor din domeniul energiei. Cum pot liderii face faţă, cât mai eficient, tuturor schimbărilor?”, a fost moderat de către Mihai Teoader-Pasti, alumnus FEL Romania. În cadrul acestui panel a fost prezentat setul de instrumente ale Consiliului Mondial al Energiei, modul de utilizare a tuturor resurselor pentru a asigura o tranziția energetică justă, tehnologiile inovatoare necesare, cât și impactul social și de mediu al marilor proiecte energetice. La discuție au participat invitații:

 • Virgil MUȘATESCU – Consilier, CNR-CMR
 • Ștefan GHEORGHE   – Director General Executiv, CNR-CME
 • Radu DUDĂU – Director Executiv, EPG
 • Cătălin NIȚĂ – Director Executiv, FPPG
 • Dumitru CHISĂLIȚĂ – Director Executiv, Asociația Energia Inteligentă
 • Bogdan TERMEGAN – Expert SMR, S.N. Nuclearelectrica SA
 • Suzana CARP – Specialist în politici publice Europene & Director Executiv Adjunct Cleantech for Europe
 • Sabina STRÎMBOVSCHI – Expert afaceri externe, FEL România

Al treilea panel, „Cum pregătim viitorii lideri în domeniul energiei?”, a fost moderat de către Claudiu Butacu, alumnus FEL România. Scopul acestui panel a fost de a pune față în față reprezentanți ai industriei, ai mediul academic și ai organizaților de voluntariat, pentru a crea punți de legătura între generațiile sectorului și pentru a prezenta modalitățile prin care se formează viitori lideri din energie în entitățile pe care le reprezintă. Astfel, s-au enumerat oportunitățile din aceste medii, modalitatea prin care se realizează transmiterea cunoștintelor între generații și care sunt aptitudinile sociale care se caută la un viitor lider în energie. Aceste subiecte au fost dezbatute de:  

 • Michelle ARELLANO – Manager of Member Services, World Energy Council
 • Ștefăniţă MUNTEANU – Director General, CNTEE Transelectrica SA
 • Nicolas RICHARD – Director General, ENGIE România
 • Gabriela ORMAN – Director Direcția de Reglementare și Managementul activelor, DEER
 • Franck NEEL – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Gaze și Energie, OMV Petrom
 • Diana ROBESCU – Decan al Facultății de Energetică, Universitatea Politehnica București
 • Cătălina NEDELCU – Coordonator program MBA Energy, FABIZ, Academia de Studii Economice
 • Alisa FLEANCU – Inginer energetician, FEL România

„Programul Future Energy Leaders se desfășoara la nivel mondial, iar Future Energy Leaders (FEL) România se bucură de o apreciere extraordinară în cadrul Consiliului Mondial al Energiei, fiind dată exemplu de bună practică și considerată ca fiind printre primele țări din cadrul WEC, în ceea ce privește implicarea în activitățile pe care le desfășoară. Integrarea dinamismului și a perseverenței tinerilor cu experiența seniorilor din domeniul energetic, reprezentă un punct de câștig și de dezvoltare, tematica acestui eveniment fiind una în această direcție. Îi felicit și le dorim succes!” a declarat Directorul General Executiv al CNR – CME, dl. Ștefan Gheorghe, în deschiderea evenimentului.

„Prin organizarea acestui eveniment ne-am propus să aducem în discuție subiectele actuale și de interes ale sectorului energetic și să dezbatem provocările leadership-ului în contextul energetic actual, cu care se confruntă administrația publică centrală, mediu privat industrial, mediul academic, dar și impactul pe care îl are implicarea în acțiuni de voluntariat în dezvoltarea aptitunilor și a carierei tinerilor.  Astfel, credem cu tărie că viitorii lideri din energie trebuie să îmbrățișeze o viziune sustenabilă bazată pe inovație,  pentru dezvoltarea unui sistem energetic durabil.” – a subliniat echipa Future Energy Leaders România.


Despre Future Energy Leaders România

Future Energy Leaders România (FEL România) este programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și face parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council. FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului se numără profesionalizare tinerilor din energie și dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie.

FEL România își propune de asemenea să fie o platformă de comunicare și cooperare între noua generație și actuala elită din domeniul energiei, cooperare pe care o considerăm vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului energetic și modul în care acesta interacționează cu alte domenii. FEL România își propune să accelereze tranziția către o economie bazată pe energie curată și reducerea impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului.

Departamentul de Comunicare și Marketing