Candidaturi FEL Awards Gala 2021

Candidaturile au putut fi depuse până în data de 24 Septembrie, iar pentru selectarea câștigătorului, jurații și lideri din industrie au examinat fiecare dintre candidaturile depuse pe baza următoarelor principii fundamentale: Impact, Succes, Implicare, Inovație.

Evenimentul nostru s-a bucurat, încă de la anunțarea evenimentului, de un mare interes din partea industriei energetice, mărturie în acest sens fiind cele 32 de nominalizări recepționate de FEL România pentru cele 10 categorii de premii.


Leadership – Managerul anului în domeniul energiei

Premiul se acordă individual, unui tânăr cu vârsta sub 35 de ani care și-a demonstrat aptitudinile în domeniul energiei prin implementarea cu succes a unor proiecte remarcabile pentru industrie/organizație. La această categorie, am primit următoarele 2 propuneri:

Parte din echipa Distribuţie Energie Oltenia de 11 ani, perioadă în care a ocupat numeroase poziţii, de la Specialist Raportare, Şef Serviciu GIS, Manager Departament Piaţă de Energie, candidatul este în prezent Managerul Departamentului de Programe Digitale şi Operaţiuni din cadrul operatorului de distribuţie. Acesta coordonează implementarea tuturor sistemelor informatice pe care compania sa le are în Strategia de Digitalizare şi care fac parte din programul SMART Transformation. În prezent, coordonează implementarea sistemelor de suport smart metering: Meter Data Management şi Meter Data Collection la nivel operaţional.

Principalele activități ale candidatului MET România Energy SA sunt activităţile de PRE şi de forecast. A gestionat cu succes din anul 2017 portofoliul de clienți si a aplicat mecanisme de îmbunătățire a erorilor generate de prognoză la nivelul portofoliului de consumatori/producători ai furnizorului MET Romania Energy SA.

 


Tânărul profesionist al anului – Tânărul specialist din energie

Premiul se adresează unui tânăr cu vârsta sub 35 de ani pentru activitatea sa, care a avut o relevanță în industria energetică. La această categorie, am primit următoarele 3 propuneri:

Candidatul companiei Distribuţie Energie Oltenia (DEO) a reuşit să implementeze un sistem modern de monitorizare a activităţii de implementare a contorizării inteligente, utilizând digitalizarea activităţii de înlocuire a contoarelor. Pentru a reuşi acest lucru a procedat la o mapare complexă şi corectă a consumatorilor la postul de transformare din care sunt alimentaţi şi totodată o mapare corectă a tuturor posturilor de transformare din zona de implementare a contorizării inteligente.

Condidatul propus de Șoflete Online SRL este inginer constructor și proiectant specializat de case pasive, dulgher de ocazie, trainer și formator în cadrul Ordinului Arhitecților din România, unde predă cursurile de Conformare Energetică al Clădirilor și Cursul Intensiv de Proiectanți de Case Pasive, pe care l-a adus în România sub franciza Institutului de Case Pasive dr. Wolfgang Feist Darmnstadt. A predat de asemenea în cadrul Institutului de Cercetare în Construcții – INCERC București – cursuri de formare în execuția caselor pasive și a caselor eficiente energetic pentru muncitorii din construcții.

Candidatul profesează în cadrul Ministerului energiei şi este implicat în multe dintre activitățile desfășurate la acest moment de către instituţie: elaborarea componentei de energie din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), elaborarea strategiei naționale a hidrogenului, analizarea studiilor contractate de către minister pentru implementarea contractelor pentru diferență (CfD), analizarea și elaborarea feedback-ului pentru studiul contractat de către minister pentru analizarea potențialului surselor de energie regenerabilă din România și analizarea diverselor elemente ale legislației primare și secundare dedicate rețelelor de gaze și electricitate și a prosumatorilor.

 


Inovație – Contribuții remarcabile în cadrul unui proiect inovativ

Premiul se adresează unei echipe formate din tineri cu media de vârstă sub 35 de ani, care au demonstrat o abordare inovativă asupra unei probleme specifice sau în cadrul unui proiect inovativ din sectorul energetic, înglobând perspective remarcabile și tehnici noi de lucru și obținând rezultate extraordinare. La această categorie, am primit următoarele 3 propuneri:

Obiectivul principal urmărit prin intermediul acestui proiect pilot, DigiTEL – Smart Vision, aplicat în staţia 400/110/20 kV Domneşti este de testare a tehnologiilor de Realitate Augmentată şi Digital Twin într-un mediu real de exploatare, pe o serie de instalaţii noi pentru creşterea siguranţei în activităţile de operare şi mentenanţă. Proiectul a dus la creşterea siguranţei în activităţile de operare şi mentenanţă din staţia Domneşti prin folosirea tehnologiilor de realitate augmentată.

Inspecţia cu drone a apărut ca o necesitate în activitatea Distribuţie Oltenia, iar echipa condusă de candidat şi-a canalizat eforturile pentru a se folosi de tehnologie şi echipamente moderne în identificarea celei mai bune soluţii. Având în vedere modificările privind Standardul de performanţă pentru serviciul de distirbuţie a energiei electrice, prin care au fost diminuaţi timpii maximi pentru realimentarea consumatorilor afectaţi de incidente şi avarii, precum şi a prevederilor privind acordarea de compensaţii băneşti a consumatorilor, sistemul nou implementat contribuie semnificativ în atingerea standardelor de eficienţă, siguranţă şi calitate în cadrul activităţii DEO.

Furnizorul CEZ Vânzare pune la dispoziţia clienţilor săi o platformă online prin care aceştia işi pot obţine informaţii legate de contract şi pot realiza diferite operaţiuni, simplu şi rapid, la cateva click-uri distanţă: plăţi, transmiterea indexului autocitit, înregistrarea unui deranjament, etc.. Această platformă a fost primul instrument digital dedicat tuturor clienţilor, atât rezidenţiali, cât şi non-casnici şi este rezultatul muncii echipei de proiect, cu implicarea deosebită a candidatului, care gestionează relaţia furnizorului cu prestatorul extern care se ocupă de implementarea tehnică.

 


Digitalizare – Proiectul digital al anului

Premiul se adresează unui tânăr cu vârsta sub 35 de ani și care prin contribuția sa a avut un impact major într-un proiect de digitalizare, în cadrul organizației în care activează. La această categorie, am primit următoarele 4 propuneri:

Candidatul a contribuit la uşurarea activităţii colegilor săi din compania Distribuţie Energie Oltenia, prin utilizarea de camere video pentru coordonarea de la distanţă şi prin folosirea imprimantelor mobile. Astfel, echipele din teren dotate cu camere video dedicate ajung la faţa locului, încep evaluarea iniţiala a unei deficienţe, apelează şi primesc indicaţii în timp real pentru a găsi şi rezolva mai rapid o întrerupere electrica. Utilizând imprimantele mobile, echipele au posibilitatea ca la sfârşitul operaţiunilor să listeze documentele la faţa locului şi să le înmaneze persoanelor desemnate, contribuind la creşterea satisfacţiei clienţilor şi a colaboratorilor, dar şi la creşterea eficienţei activităţii.

Candidatul propus de compania Ciga Energy conduce echipa de consultanţă axată pe digitalizarea companiilor din domeniul energiei şi utilităţilor. Unul dintre proiectele implementate cu succes a constat în dezvoltarea unei strategii de digitalizare (inclusiv concept şi roadmap) pentru una dintre cele mai mari companii de utilităţi din Europa. Proiectul a vizat grupul de companii care activează în Europa Centrală şi de Est.

Candidatul propus a fost responsabil de proiectul “Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid)”, ce reprezintă una dintre principalele iniţiative de digitalizare a reţelei de transport elaborate de Transelectrica.
De asemenea, acest proiect are o importanţă ridicată prin obiectivele ce vor fi atinse prin implementarea acestuia şi prin numărul mare de linii electrice aeriene implicate.

Candidatul a coordonat proiectul de digitalizare la unul dintre cei mai mari operatori de distributie din Romania si a contribuit semnificativ la cresterea gradului de angajament in organizatie în ceea ce privește realizarea transformarii digitale, in scopul digitalizarii activitatilor angajatilor si a relatiei cu clientii.

 


Eficiență energetică

Premiul se adresează unui tânăr cu vârsta sub 35 de ani, care are responsabilități în zona de eficiență energetică în cadrul organizației în care activează și care a adus o contribuție relevantă asupra proiectelor/proiectului în care a fost implicat. La această categorie, propunerile au fost următoarele:

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului pilot de staţie digitală Alba Iulia – DigiTEL este Eficienţa energetică. Implică folosirea pasivă a energiilor ambiante și a surselor de căldură interne care sunt suficiente pentru menținerea în interiorul clădirii a unei temperaturi agreabile, pe tot parcursul anului. Conceptul acestei construcţii asigură sustenabilitatea în dezvoltarea şi continuarea societăţii umane, asigură confort și este o soluţie economică.

Un susținător al vieții active în comunitatea locală, candidatul companiei CEZ Vânzare a contribuit la crearea unuia dintre pilonii pe care se bazează viziunea companiei – promovarea energiei verzi, eficiența energetică și combaterea sărăciei energetice.
A făcut parte din echipele care au lansat platforma de acțiuni cu impact pozitiv asupra mediului și a societății – Promisiunea Verde, au implementat proiectul european SocialWatt, au desfășurat campanii și acțiuni printre care și informarea clienților despre eficiența energetică printr-un buletin informativ online.
În cadrul Promisiunii Verzi, a fost lansată Olimpiada eficienței energetice – Energiada, campanie de informare cu sfaturi practice pentru economii lunare la facturile de utilități.
Echipa CEZ Vânzare a dezvoltat un instrument de analiză digitală prin care consumatorii din întreaga țară pot descoperi cât de eficiente sunt casele lor în ceea ce privește energia și a creat un E-book online cu sfaturi de eficiență care poate fi descărcat gratuit.

 

Rolul pe care candidatul îl îndeplineşte la compania Servelect este cel de inginer de cercetare în domeniul industrial, având două activități principale: pregătirea aplicațiilor de finanțare în cadrul surselor de finanțare disponibile prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul de Energie din România, respectiv implicarea activă în proiecte de cercetare în cadrul programului de cercetare și inovare derulat de Uniunea Europeană, Horizon 2020. A depus și câștigat pentru Beneficiarii Programului de Energie din România 10 proiecte în valoare totală de 11 milioane Euro, valoarea totală a fondurilor nerambursabile fiind de 8,3 milioane Euro.

 


Finanțare sustenabilă

Premiul recompensează echipa formată din tineri cu media de vârstă sub 35 de ani, care a reușit cea mai de impact finanțare și/sau investiție pentru sectorul energetic din România, finanțată din surse nerambursabile sau parțial nerambursabile. Printre criteriile de analiză: impactul asupra grupului țintă (beneficiarii finali), impactul asupra organizației beneficiare, contribuția la atingerea obiectivelor climatice. La această categorie, propunerile au fost următoarele:

Departamentul de Fonduri Europene din cadrul Delgaz Grid SA a avut o implicare activă în dezvoltarea primului Proiect de Interes Comun din aria tematică Smart Grids de pe teritoriul României – CARMEN (Carpathian Modernized Energy Network). Proiectul este elaborat în parteneriat cu Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA şi cu operatorul de transport maghiar MAVIR. Implementarea proiectului CARMEN va conduce la modernizarea, digitalizarea şi automatizarea unei proporții considerabile a infrastructurii de distribuție a energiei electrice din gestiunea Delgaz Grid S.A, investiție care va fi reflectată în beneficii semnificative în ceea ce privește gradul de securitate şi flexibilitate a rețelei, impactul asupra mediului, calitatea serviciilor oferite consumatorilor deserviţi sau capacitatea de preluare a energiei produse din surse regenerabile.

Departamentul Finanţări Europene al RomCapital Invest a făcut, împreună cu mediul de afaceri, propuneri de modificări ale Regulamentelor Europene în vederea flexibilizării prevederilor astfel încat România şi alte state membre partenere să-şi poată finanţa nevoile investiţionale prioritare. Beneficiarii acestor finanţări vor fi autorităţile locale şi companiile private din sectorul energetic. Grupurile ţintă vizate de investiţiile promovate sunt cetăţenii care vor beneficia de condiţii de trai la standarde europene.

Departamentul de finanţare europeană al Ciga Energy, in calitate de consultant pentru pregatirea specificatiilor tehnice si Aplicatiei de Finantare in cadrul POIM 2014-2020 Axa 6, a dus la îndeplinire obiectivul setat iniţial şi anume, reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuinţelor.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt peste 10.000 de consumatori casnici si non-casnici mici dintr-o zonă omogenă aferentă unei reşedinţe de judeţ din România, care vor beneficia de contorizare inteligentă prin montarea unor astfel de contoare. Implicarea echipei RELIANS în toate etapele de dezvoltare ale proiectului a ajutat beneficiarul la obţinerea unei finanţări nerambursabile de 5.000.000 de euro pentru dezvoltarea şi implementarea unei soluţii complexe în zona de contorizare inteligentă a consumatorilor casnici şi non-casnici mici.

 


Antreprenoriat în energie

Premiul se acordă organizației, cu o medie de vârstă a angajaților sub 35 de ani, înființată în ultimii 5 ani, cu activitate în sectorul energetic și care a înregistrat rezultate excepționale în sectorul energetic.

  • La această categorie nu a existat nicio propunere din partea industriei.

 


CSR – Premiul pentru cel mai bun proiect de responsabilitate socială

Premiul recompensează echipa formată din tineri cu media de vârstă sub 35 de ani care a avut cel mai mare impact asupra comunității în care activează (donații, sponsorizări, responsabilitate față de mediu, alte forme de CSR). La această categorie, am primit următoarele 4 propuneri:

Programul Ucenic Electrician işi propune să contribuie la formarea viitoarelor generaţii de electricieni din sudul României (judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Teleorman, Mehedinţi, Olt si Vâlcea) prin creşterea calităţii oportunităţilor de formare oferite tinerilor care vor o carieră în sectorul energetic. Pe langă suportul educaţional, Distribuţie Oltenia investeşte şi în infrastructura şcolară (amenajând şi dotând laboratoarele electrice) şi suplimentează bursele sociale oferite de către stat cu o bursa de performanţă, acordată primilor 5 elevi din fiecare clasă. În urma unui chestionar aplicat la finalul anului scolar 2020-2021 unui grup de peste 60 de tineri implicaţi in proiect, 84% dintre aceştia au apreciat că proiectul Ucenic Electrician i-a ajutat atât în formarea personală, cât şi profesională, fiind un program foarte util.

În iulie 2020, CEZ Vânzare a lansat platforma www.promisiuneaverde.ro prin care a sprijinit alături de clienţii săi educaţia copiilor proveniţi din medii defavorizate, oferind acces la educaţia digitalizată: tablete de ultimă generaţie, internet timp de doi ani şi instruire digitală pentru cadre didactice, parinţi şi elevi. În total, au fost distribuite 450 de tablete. Echipa CEZ (Direcţia Comunicare & Marketing şi voluntarii CEZ Vânzare) s-a implicat în impementarea proiectului Promisiunea Verde prin dezvoltarea unui video/tutorial pe care copiii l-au putut viziona pe tabeleta primita şi în care erau prezentate exemple de aplicaţii pe care le pot utiliza pentru dezvoltarea personală/a abilităţilor digitale şi respectiv, prin promovarea unui filmulet despre energia verde.

CSR team din cadrul Societăţii Naţionale Nuclearelctrica SA a constribuit la demararea campaniei “Creştem o dată cu tine”, prin care aceştia s-au implicat activ la nivelul comunității locale în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai, a accesului la educație şi la servicii medicale de calitate. Una dintre ariile majore de dezvoltare derivate din nevoile reale ale diferitelor categorii sociale identificate de SNN a constat în dotarea, începând cu anul 2019, a laboratoarelor de fizică şi chimie din 11 instituții de învățământ din județele Constanţa şi Ialomiţa, cu echipamente moderne care să faciliteze dobândirea unor cunoștințe practice într-un climat atrăgător.

Echipa Creatori de Viitor din cadrul companiei ENGIE România, împreună cu partenerul reprezentat de asociaţia EFdeN, a lansat “Orașul Viitorului”, primul prototip de oraș sustenabil din România, cu scopul de a inspira proiectele și inițiativele inovatoare care fac viața urbană mai bună și care încurajează oamenii către un comportament mai responsabil față de mediu. Proiectul este realizat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. EFdeN Sustainable City este primul prototip de oraș sustenabil din România, care reunește case independente energetic, device-uri inteligente conectate între ele, soluții de producție autonomă de energie verde și de mobilitate verde.

 


Customer experience program – Instrument de îmbunătățire a relației dintre furnizorul de servicii și consumator

Premiul se acordă echipei formate din tineri cu media de vârstă sub 35 de ani care a dezvoltat cel mai eficient instrument de îmbunătățire a relației cu clientul final. La această categorie, am primit următoarele 2 propuneri:

Activitatea membrilor echipei Digitalizare New Connection a avut ca şi rezultat digitalizarea procesului de racordare la reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi imbunatăţirea calităţii serviciului de racordare în conditiile noilor reglementări şi respectiv, adaptarea la nevoile şi cerintele utilizatorilor. Prin implicarea şi munca membrilor echipei s-a creat o platformă online prin intermediul căreia utilizatorul are la dispozitie mijloacele de informare cu privire la procedura de racordare, precum şi posibilitatea de interacţiune cu Distributie Energie Oltenia (DEO) pentru solicitarea/primirea de informaţii, depunerea de documente specifice procedurii de racordare la reţea, efectuarea plăţilor, vizualizarea stadiului fiecărei solicitări în procesul de racordare la retea în timp real, primirea de notificări cu statusul procesului şi necesarul de documente.

Echipa RPA INIT a companiei CEZ Vânzare a contribuit la dezvoltarea unui robot cu ajutorul căruia s-au imbunatatit considerabil indicatorii de eficienţă prin cresterea gradului de digitalizare (scăderea ponderii prelucrării manuale), optimizarea fluxurilor complexe, eliminarea incidenţei erorilor umane şi a blocajelor în dezvoltarea proceselor interne. Echipa de proiect a venit constant cu idei noi şi astfel, s-a realizat procesarea cu succes a vârfurilor de solicitări, reducerea timpilor de procesare, reducerea erorilor cauzate de rularea manuală a contactelor, eficientizarea resursei umane interne, reducerea timpului de răspuns catre client prin alocarea operativă a petiţiilor direct către un user responsabil cu rezolvarea.


Programe de dezvoltare – Formarea tinerilor energeticieni

Premiul se acordă organizației care a implementat cel mai bun program de internship axat pe tinerii cu media de vârstă sub 35 de ani, care studiază în domeniul energetic, încercând astfel să îi stimuleze și motiveze în a activa în energie. La această categorie, am primit următoarele 3 propuneri:

Proiectul Ucenic Electrician a fost creat din dorinţa Distribuţie Energie Oltenia de a sprijini elevii care sunt la început de drum în meseria de electrician, oferindu-le cele mai bune condiţii pentru a face performanţă în domeniu: tablete digitale, panouri fotovoltaice, finanţarea unui laborator tehnic cu echipamente de ultimă generaţie din domeniul energetic, oferirea unor burse de performanţă, accesul la stadii de internship plătite, desfăşurarea atelierelor de dezvoltare profesională şi personală pentru tinerii înscrisi în program, dar şi crearea unor activităti practice, în urma cărora elevii au beneficiat de premii in bani.

Societatea Naţionala Nuclearelectrica SA derulează programe de atragere şi retenţie a personalului, precum programul de burse, programul de ucenicie, programul de internship plătit în cadrul organizaţiei, programe de pregătire la locul de muncă, mentorat, job shadowing, programe de planificare a carierei,programe de învaţare continuă (în cadrul simulatorului Full Scope de la CNE Cernavodă), programe de pregatire la nivel internaţional în colaborare cu organizaţii specializate sau programe de MBA pentru angajaţi.

ENGIE Romania a lansat prima ediție a programului de învățâmânt profesional în sistem dual, “Energie pentru meseria mea”, în anul 2018, pregătind 155 elevi, din București, Brașov și Galați, să obțină calificarea de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaz. În baza parteneriatului existent între companiile Grupului ENGIE Romania şi instituţii de învăţământ, tinerii beneficiază de formare teoretică și practică de la școală și companie, timp de 3 ani, în baza unui contract de pregătire practică. În primul an de studiu, elevii beneficiază de 40 de zile de formare practică, urmând ca în anii următori această perioadă să se extindă până la 120 de zile.