Presentation_analiza_FEL


 • cauze obiective/ de forță majoră care să determine limitări în aprovizionarea spațiului european cu gaze naturale;
 • presiunile exercitate de anumite state membre în favoarea delimitării (complete) de importurile de energie începând chiar din acest an;
 • păstrarea consecvenței Gazprom în a manifesta un comportament cu valențe de monopol în relația cu partenerii de contract europeni.
FEL consideră că România ar putea limita dependența față de gazul rusesc respectiv față de gazul din import prin următoarele măsuri:
 1. Pe termen scurt (1 an):
  • a) Contractarea de noi volume de gaze naturale din import, altele decat cele rusești;
  • b) Introducerea obligativității de stocare a gazului natural la un nivel de cel puțin 80% din capacitatea de stocare;
  • c) Adoptarea legii offshore și optimizarea legislației incidente explorării/ exploatării petrolului;
  • d) Promovarea proiectelor vizând creșterea capacității de injecție / extracție respectiv de stocare a gazelor naturale;
  • e) Promovarea acțiunilor pentru finalizarea interconectorului IGB (Grecia-Bulgaria);
  • f) Campanii de comunicare privind eficiența energetică și consumul de energie.
 2. Pe termen mediu (3-5 ani):
  • a) Începerea producției de gaze naturale din perimetrul Caragele (onshore);
  • b) Creșterea capacității de injecție / extracție respectiv de stocare a gazelor naturale;
  • c) Accelerarea  investițiilor în generarea de energie electrică din surse de energie regenerabilă;
  • d) Implementarea investițiilor din PNRR care vizează capacități de stocare prin baterii;
  • e) Stimularea investițiilor în capacități de producție a hidrogenului verde;
  • f) Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădiri și industrie;
  • g) Obligativitatea unei analize privind eficiența tehnică și economică a soluțiilor de încălzire și răcire alternative utilizării gazului natural pentru clădirile rezidențiale noi; 
  • h) Susținerea măsurilor pentru creșterea capacității interconectorului IGB de la 3 mld. mc la 5 mld mc. pe an.
 3. Pe termen lung (5-10 ani):
  • a) Începerea producției de gaze naturale din perimetrul Neptun Deep (2027, offshore), care ar acoperi ~1/2 din producția actuală a României;
  • b) Începerea producției de biometan, care ar putea acoperi cel puțin 1/3 din importul actual de gaze naturale;
  • c) Reconsiderarea explorării / exploatării gazelor de șist, al căror potențial trebuie (re)evaluat în contextul recentelor progrese tehnologice;
  • d) Reducerea pierderilor tehnologice a companiilor de transport și distribuție a gazelor naturale, prin stimularea investițiilor în rețea;
  • e) Dezvoltarea surselor de generare a energiei electrice din surse nucleare.

Departamentul Comunicare și Marketing FEL RomâniaDespre Future Energy Leaders România

Future Energy Leaders România (FEL România) este programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și face parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council.

FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului se numără profesionalizare tinerilor din energie și dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie. FEL România își propune de asemenea să fie o platformă de comunicare și cooperare între noua generație și actuala elită din domeniul energiei, cooperare pe care o considerăm vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului energetic și modul în care acesta interacționează cu alte domenii. FEL România își propune să accelereze tranziția către o economie bazată pe energie curată și reducerea impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului.

One Comment

 1. […] Analiza de față reprezintă perspectiva tinerilor profesioniști în energie reuniți în cadrul Future Energy Leaders România (FEL România), programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council. Autori: Georgian Albu și Rareș Hurghiș, cu contribuții din partea lui Lucian Pamfile, Cristina Păun, Cristian Tătaru și Cezar Axintescu și cu implicarea lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă – AEI. […]