alisa-livia

În contextul schimbărilor climatice, este necesară tranziția către energia verde, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon (CO2), care reprezintă o proporție considerabilă din totalul gazelor cu efect de seră. Energia verde este energia produsă din surse inepuizabile și prietenoase cu mediul. Cea mai accesibilă formă, din punct de vedere economic, de producere a energiei verzi este cea provenită de la soare, prin intermediul panourilor fotovoltaice.

Din cauza crizei energetice provocată de situaţia geopolitică la nivel mondial, prețul energiei electrice a crescut exponențial în anul 2022. Acest lucru, împreună cu emisiile de CO2 emanate în urma procesului clasic de producere a energiei, au determinat creșterea numărului de prosumatori. Prosumatorii sunt, de fapt, acele persoane posesoare de contract de furnizare a energiei electrice care își produc energia din resursele mediului înconjurător (ex.  soare, vânt). 

Conform raportului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), privind monitorizarea activității prosumatorilor pentru anul 2021, numărul total de prosumatori casnici racordați la rețelele de distribuție ale tuturor operatorilor de distribuție din România a fost de 13.109. Puterea totală instalată, în cazul persoanelor fizice a fost de 55,672 MW. La începutul anului 2023, au fost înregistrați 40.171 prosumatori, casnici, dar și persoane juridice, puterea totală instalată fiind de 423 MW. Se preconizează ca la finalul anului 2023, numărul total de prosumatori, atât casnici, cât și prosumatori persoane juridice să depășească 120.000. 

Pentru a încuraja creșterea numărului de prosumatori casnici, sunt introduse programe de sprijin din partea autorităţilor statului, precum programul Casa Verde Fotovoltaice, în care persoanele eligible pot primi o sumă maximă de 20.000 lei pentru achiziționarea panourilor fotovoltaice sau programul Electric-up, destinat IMM-urilor şi societăţilor care activează în domeniul HoReCa.

Paşii pentru racordarea prosumatorilor, separat pe trei cazuri referitoare la situaţia existentă a locului de consum, se regăsesc, simplificat, în tabelul următor:

Loc nou de consum şi de producere• Documentare preliminară şi informare;• Depunerea cererii de racordare la operatorul de distribuţie şi a documentaţiei aferente obţinerii avizului tehnic de recordare, în termen de maxim 30 zile;• Încheierea contractului de racordare la reţeaua electrică, în termen de maxim 15 zile;• Realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, în maxim 90 de zile;• Se pune sub tensiune instalația pentru probe, această perioadă fiind de maxim 5 zile lucrătoare;• Emiterea certificatului de racordare a locului de consum şi de producere, în maxim 3 zile lucrătoare.
Racordarea la un loc de consum existent• Montarea sistemului fotovoltaic cu o firmă autorizată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);• Transmiterea unei notificări către operatorul de distribuţie, însoţită de documentele necesare;• Se pune sub tensiune instalația pentru probe. Timpul maxim este de 5 zile lucrătoare;• Se actualizează certificatul de racordare existent, în maxim 3 zile lucrătoare.
Racordarea la un loc de consum existent, în situaţia în care este necesar spor de putere• Montarea sistemului fotovoltaic cu o firmă autorizată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);• Transmiterea cererii de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior, însoţită de documentele prevăzute de aceasta;• Se pune sub tensiune instalația pentru probe. Timpul maxim este de 5 zile lucrătoare;• Se emite şi se transmite certificatul de racordare, în maxim 3 zile lucrătoare.

Costurile pentru un sistem fotovoltaic sunt greu de estimat, pentru că depind de mai mulţi factori. Trebuie să fie luate în considerare costurile echipamentelor, de instalare, cele necesare pentru autorizaţii şi de mentenanţă, dar şi diferenţa dintre preţul energiei cumparate şi cel al energiei produse. Alţi factori de luat în calcul sunt tipul echipamentelor electrocasnice şi puterea acestora sau poziţionarea geografică a locului de producţie (zonă de deal, însorită sau zonă de munte, chiar umbrită).

Articol realizat de Livia Marica şi de Alisa Fleancu, alături de echipa de proiect Energy101 – FEL România, formată din Andrei Nistoreanu, Bogdan Roşca, Cezar Axintescu, Daniel Pascale, Daniela Goreacii, David Robert, George Tecuşan, Georgian-Florentin Albu, Lucian Pamfile, Luminiţa Ioana Vlaicu, Mihai Armăşel, Olivian Savin, Radu Răuţă, Răzvan Cristian Varlam, Sabina Strimbovschi, Silviu Tiron, Ştefan Gaftonianu, Tatiana Fiodorov, Teodora Mîndra şi Vasi Vâlcu.


Livia Marica este asolventă a facultății de Energetică din cadrul Universității Politehnica București, iar în prezent urmeză cursurile de master din cadrul aceleiași facultăți, pe specializarea Energetica Orașelor Inteligente. Ca activitate, Livia este membru Future Energy Leaders România din anul 2021 și activează ca și inginer în departamentul Inginerie și Construcții din cadrul companiei ENEL GREEN POWER ROMANIA, companie specializată în producerea de energie regenerabilă.

Alisa Fleancu este doctor inginer în inginerie energetică, fiind absolventă ca şef de promoţie al Facultăţii de Energetică din cadrul UPB, cu specializarea în Informatică Industrială.  Este membru al comunităţii FEL încă din anul 2014. În prezent este inginer în departamentul de Prognoză şi Management Congestii din cadrul Unității Operaționale Dispecerul Energetic Național (DEN) la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice, „Transelectrica”. Anterior a lucrat ca Asistent Universitar în departamentul de Sisteme Electroenergetice din Facultatea de Energetică, UPB.