prosumatori-in-romania-1024×768-1024×768

Ce este un prosumator?

Semnificaţia noţiunii de prosumator, conform legii nr.123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă un client final care îndeplineşte simultan mai multe condiţii: îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu, produce/stochează/vinde energie electrică din surse regenerabile (cu ajutorul unei unități de putere electrică instalată de cel mult 400 kW) pentru consumul propriu și  nu are ca activitate specifică producerea energiei electrice.

Certificarea calităţii de prosumator se realizează de către operatorul de distribuţie la reţeaua căruia se racordează prosumatorul, conform Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022. În acest mod, prosumatorul va injecta surplusul în rețea, în baza unui contract de vânzare – cumpărare cu furnizorul de energie.

Notă: NU se încadrează în categoria prosumatorilor, consumatorul la care racordul pentru livrarea energiei electrice produse în reţea este diferit de racordul pentru consumul din reţea.

Cum își poate vinde prosumatorul energia?

În funcție de puterea instalată a prosumatorului există două mecanisme de vânzare a  energiei electrice produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată: 

Compensarea cantitativă – până în 200 kW pe loc de consum; 

Regularizarea financiară – de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum.

1. Compensarea cantitativă – Prosumatorul are dreptul să încheie un contract de vânzare – cumpărare cu furnizorul său actual, prin care poate livra în rețea energia în surplus. Utilizând acest mecanism, furnizorul returnează în mod automat cantitatea de energie reportată pentru acoperirea consumului de energie electrică al prosumatorului în perioada următoare de facturare. Cantitatea de energie electrică consumată de prosumator din reţeaua electrică este mai maredecât cantitatea de energie electrică produsă, ulterior fiind livrată în reţeaua electrică de acesta şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică, emisă în baza contractului de furnizare cantitatea de energie electrică returnată. 

Prețul:

Prețul va fi identic cu prețul energiei electrice active utilizat de către furnizor în contractul de furnizare. 

Notă: Dacă prosumatorul nu va utiliza toată energia în surplus raportată într-un termen de 24 de luni de la emiterea facturii, se vor compensa financiar cantitățile rămase nereturnate.

2. Regularizarea financiară – Prosumatorul are dreptul să încheie un contract de vânzare – cumpărare cu furnizorul său actual, în baza reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin care își poate livra în rețea energia în surplus. Astfel, se va regulariza financiar valoarea energiei electrice produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumată din rețelele electrice de către prosumator prin compensarea următoarelor facturi:

  • factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețelele electrice (contractul de vânzare-cumpărare de energie regenerabilă, în baza căruia furnizorul va face regularizarea prin compensare);
  • factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator (contractul de furnizare de energie către prosumator aferent facturilor pentru energia consumată).

Prețul:

Prețul va fi identic cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare aferent lunii din an în care a fost produsă şi livrată energia electrică respectivă.

Notă: Indiferent de cele 2 mecanisme prezentate, furnizorii vor cumpăra energie la un preț care nu include și alte componente de cost (costul dezechilibrelor din sistem, marja de furnizare înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, transportul și distribuția, serviciile de sistem, cogenerarea, TVA și acciză, certificatele verzi). Însă, în ce privește prețul energiei consumate de prosumatori, furnizorul va calcula prin înmulțirea cantității de energie consumată în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, cu prețul de achiziție al energiei electrice active, la care se adaugă celelalte componente de cost enumerate mai sus.

Există o serie de factori care motivează potențialul cu care pot fi implementate proiectele prosumatorilor.  Ca răspuns la perioadele cu prețuri mari la energie, în unele cazuri, o gospodărie poate acoperi nevoile de energie electrică prin producție proprie, în special prin combinația de pompă de căldură și acumulatori.

Sursă: ANRE – Ghidul prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum

Autori: David Robert, Teodora Mîndra

David Robert este absolvent al facultății de  Energetică din cadrul Universitătii Politehnica București și membru FEL România din anul 2021. În prezent administrează mai multe unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în cadrul companiei Eolian Project.

Teodora Mîndra este inginer automatist în cadrul companiei SIS SA și doctorand la Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar după finalizarea studiilor de licenţă și masterat la Facultatea de Energetică, a urmat domeniul automatizărilor industriale în sectorul energetic. În prezent face parte din conducerea Departamentului de Cercetare, Dezvoltare și Implementare Software în proiecte atât comerciale, ci și cu fonduri Innovation Norway, EraNet, Eureka etc destinate microreţelelor inteligente.

_________

InvesTenergy derulează împreună cu FEL România, parte a CNR-CME, un proiect de “Informare și conștientizare” cu privire la energie și sistemul energetic. Vom publica o serie de articole, sub semnătura membrilor FEL România, pe teme de maximă actualitate și interes pentru consumatori, actorii pieței și, totodată, și pentru autorități.