Colaj-Lucian_Olivian-1024×576

Un nou regulament al UE, de o importanță deosebită pentru integritatea și transparența pieței de energie, a intrat în vigoare în luna mai a acestui an. 

REMIT II, care introduce o serie de modificări ale normelor de protecție a piețelor angro de energie împotriva manipulării și a utilizării neautorizate a informațiilor privilegiate, extinde domeniul de aplicare al entităților și produselor energetice care intră sub incidența legislației europene, extinde obligațiile participanților la piață și altor părți, precum și definiția manipulării pieței și a informațiilor privilegiate. Competențele Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) sunt, de asemenea, consolidate, la fel ca și cele ale autorităților naționale de reglementare.

CE ESTE REMIT?

Regulamentul privind integritatea și transparența piețelor angro de energie (REMIT) este un regulament european care a intrat în vigoare în 2011 pentru a sprijini concurența deschisă și echitabilă pe piețele angro de energie europene (Regulamentul UE nr. 1227/2011). 

Acest regulament este esențial pentru asigurarea transparenței și corectitudinii în sectorul energetic european, unde creează un cadru care protejează interesele companiilor și ale consumatorilor prin interzicerea oricărei tranzacții bazate pe informații privilegiate și prin descurajarea manipulării pieței. 

Pentru a spori integritatea piețelor angro de energie, au fost introduse interdicții cu privire la trei tipuri de practici abuzive: manipularea pieței, tentativă de manipulare a pieței și tranzacțiile cu informații privilegiate (adică tranzacțiile bazate pe informații privilegiate). Domeniul de aplicare al REMIT a inclus contractele și instrumentele financiare derivate pentru sau legate de furnizarea de energie electrică sau gaze naturale sau de transportul de energie electrică sau gaze naturale, în cazul în care livrarea are loc în Uniunea Europeană (UE) și indiferent de locul și de modul în care sunt tranzacționate aceste contracte și instrumente financiare derivate (denumite colectiv „produse energetice angro”). În plus, pentru a promova transparența acestor piețe, REMIT a introdus, de asemenea, o serie de obligații, cum ar fi obligația de a publica informațiile privilegiate legate de produsele energetice angro în timp util și în mod eficient.

ACTORII DIN PIAȚA DE ENERGIE, ENTITĂȚILE CORESPONDENȚE, ȘI ROLURILE LOR

Mai mulți actori cooperează și contribuie la asigurarea transparenței și integrității pieței angro de energie în cadrul REMIT. Principalul actor este ACER (agenția UE a autorităților de reglementare din domeniul energiei), urmat de autoritățile naționale de reglementare (ANR) din cele 27 state membre UE, persoanele care organizează tranzacții în mod profesionist, participanții pe piață sau orice persoană care observă un potențial abuz de piață.

Toți acești actori pot notifica o potențială încălcare a REMIT observată fie în cadrul analizei datelor, fie în cadrul monitorizării continue a pieței, fie în practica lor zilnică, prin intermediul platformei de notificare pusă la dispoziție de ACER (https://www.acer-remit.eu/np/str). REMIT se adresează companiilor care activează în sectorul energetic, de la producători, distribuitori, furnizori, operatori de rețea pana la alți participanți la piață.

Monitorizarea și punerea în aplicare a cadrului REMIT sunt împărțite între ACER și autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei (ANRE în cazul României). ACER este însărcinată cu responsabilitatea de a asigura o abordare coordonată, monitorizând piețele angro de energie la nivelul UE, ANRE primind competențe de investigare, fiind instituția responsabilă de supravegherea respectării și aplicării regulamentului, care poate de asemenea, să monitorizeze piețele angro de energie la nivel național. 

MODIFICĂRI ÎN REMIT (REMIT REVIZUIT SAU REMIT II)

Începând cu data de 7 mai 2024, ultimele modificări la Regulamentul REMIT  au introdus noi măsuri pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE împotriva abuzurilor de pe piața energiei. Aceste modificări aduse de Comisia Europeană și Parlamentul European aduc o aliniere mai strânsă a normelor UE privind transparența și integritatea piețelor energetice cu cele din piețele financiare, printre care:

  • Raportarea operațiunilor de tranzacționare: Noile reglementări extind cerințele de raportare pentru operațiunile de tranzacționare cu energie electrică și gaze naturale (inclusiv cele lichefiate). Aceasta va contribui la o monitorizare mai eficientă a pieței și la prevenirea manipulării și a abuzurilor.
  • Definiția deținătorilor de informații privilegiate: Se clarifică și extind definițiile privind deținătorii de informații privilegiate, pentru a asigura o aplicare uniformă în întreaga UE. De exemplu, acesta acoperă acum și stocarea energiei (electricitate și gaz), iar dispozițiile privind abuzul de piață din cadrul REMIT se aplică și instrumentelor financiare. În plus, Comisia Europeană are mandatul de a stabili, printr-un act delegat, praguri minime pentru divulgarea informațiilor privilegiate, adaptate la particularitățile naționale.
  • Transparența prețurilor: Noile reglementări impun o transparență sporită în ceea ce privește prețurile și costurile de tranzacționare. Domeniul de aplicare al supravegherii periodice a ACER este extins la platformele din UE care acoperă piețele de echilibrare a energiei electrice și sunt furnizate mai multe informații despre tranzacționarea algoritmică. Acest lucru va ajuta la prevenirea manipulării prețurilor și la protejarea consumatorilor.
  • Supravegherea și sancțiunile: Autoritățile de reglementare vor avea puteri sporite de supraveghere și vor putea impune sancțiuni mai severe în cazul încălcării legislației REMIT. Ca noutate, ACER a primit competențe de investigare în cazurile transfrontaliere (care implică două sau mai multe state membre). Aceste competențe completează competențele de investigare ale autorităților naționale de reglementare, ACER și autoritățile naționale de reglementare (ANR) colaborând îndeaproape. 

2024 este așadar un an în care se pune un accent puternic pe REMIT. Urmărirea schimbărilor nou introduse, punerea în aplicare a noilor măsuri și monitorizarea tuturor acțiunilor necesare din partea participanților la piața de energie este esențială, alături de înțelegerea importanței respectării și implementarea regulilor impuse. 

PAȘI URMĂTORI PRIVIND IMPLEMENTAREA REMIT II

Potrivit ACER, este nevoie de un dialog continuu pentru a aborda pe deplin modificările care decurg din revizuirea REMIT și, prin urmare, intenționează să rămână în contact cu părțile interesate prin intermediul diverselor sale foruri și grupuri. Totodată, până la sfârșitul anului 2024, ACER își propune să revizuiască Ghidul ACER existent privind aplicarea REMIT pentru a lua în considerare modificările care decurg din revizuirea REMIT, Pachetul de decarbonizare a piețelor de hidrogen și de gaze naturale și Reforma privind proiectarea pieței energiei electrice. De asemenea, ACER a încurajat Comisia Europeană să lanseze, după intrarea în vigoare a REMIT II, Regulamentul de punere în aplicare REMIT, care va fi crucial pentru dezvoltarea pieței de energie și cât și pentru actualizarea legislației secundare de către ANRE.

În concluzie, toți actorii implicați în acest sector vital trebuie să contribuie la promovarea unei piețe energetice transparente și juste. Prin punerea în aplicare a acestor reglementări și prin monitorizarea continuă a pieței, se poate crea un mediu propice pentru dezvoltarea sustenabilă a pieței energetice din Uniunea Europeană.

InvesTenergy derulează împreună cu FEL România, parte a CNR-CME, un proiect de “Informare și conștientizare” cu privire la energie și sistemul energetic. Publicăm astfel o serie de articole, sub semnătura membrilor FEL România, pe teme de maximă actualitate și interes pentru consumatori, actorii pieței și, totodată, și pentru autorități.


Lucian PAMFILE este un tânăr profesionist în domeniul energiei, stabilit la Bruxelles, care lucrează pentru grupul energetic francez ENGIE din anul 2016. Cu o experiență dovedită în planificarea și gestionarea portofoliilor de energie, Lucian lucrează în optimizarea comercială a unităților de producție de energie electrică ale grupului în țările din Europa de Vest. Între 2019 și 2023, a condus activitatea de prognozare, notificare și tranzacționare pe termen scurt a energiei electrice la ENGIE România, iar anterior a fost analist. Totodată, Lucian este doctorand la Academia de Studii Economice din București (ASE). Domeniul său de cercetare este tranziția energetică, iar printre interesele sale de cercetare se numără analiza sistemului energetic, evoluția piețelor de energie și integrarea regenerabilelor. Anterior, a studiat Științe Politice și Evaluarea politicilor și programelor publice europene la SNSPA și a absolvit programul Energy MBA din cadrul ASE. Lucian s-a alăturat comunității Future Energy Leaders (FEL) în anul 2021.

Olivian SAVIN este doctor inginer în energetică, absolvent ca șef de promoție al Facultății de Energetică din cadrul Universității Politehnica din București al departamentului de hidroenergetică. A urmat un master internațional în cadrul Institutului National Polytechnique de Grenoble (INPG) din Franța, apoi a lucrat la cel mai mare producător de energie din Europa, Electricité de France (EDF), unde a realizat o teză de doctorat industrială pe parcursul a 3 ani, încheind astfel studiile superioare în 3 limbi diferite. S-a întors în țara unde a lucrat în mediul privat pentru o scurtă perioadă de timp în domeniul reglementării, iar acum dezvoltă proiecte în energie. Managerul departamentului de Marketing și Comunicare, reales pentru al doilea an consecutiv și membru activ FEL România de la începutul anului 2022, este implicat în majoritatea proiectelor FEL România, făcând parte din echipele de redactare a articolelor și a ghidurilor, organizarea conferințelor și a sesiunilor de formare, ocupându-se de imaginea organizației și ținând legătura cu partenerii.

LEAVE A COMMENT

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *