luminita-mihai-1024×1024

În primăvara anului 2022, Comisia Europeană a inițiat planul REPowerEU, cu obiectivele de a promova economisirea energiei, producerea de energie curată şi de a reduce dependența de importurile de combustibili fosili, în special de gazele naturale din Rusia. Aceste obiective sunt esențiale pentru atingerea neutralității climatice și a unei economii cu emisii reduse de carbon în Europa, dar în special au rolul de a întări securitatea energetică a UE și de a face Europa mai independentă și mai sustenabilă din punct de vedere energetic.

Situația din Ucraina a solicitat o reacție imediată a autorităților europene și naționale, iar sancțiunile impuse Rusiei și întreruperea lanțurilor de aprovizionare din bazinul Mării Negre au avut efecte directe asupra prețurilor din energie dar și impact indirect asupra economiei. Acest aspect, cuplat cu afectarea lanțurilor de aprovizionare și a schimburilor comerciale au condus la un efect inflaționist asupra prețurilor, atât la nivelul materiilor prime, cât și la nivelul produselor intermediare și produselor finite. Astfel, în decembrie 2022, Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord politic privind finanţarea REPowerEU, care prevede posibilitatea ca statele membre să includă capitole referitoare la REPowerEU în planurile lor de redresare şi rezilienţă.

Ce reprezintă planul REPowerEU?

Planul REPowerEU este un fond al UE, în valoare totală de 20 de miliarde de euro, care a fost adoptat de Parlamentul European în luna februarie 2023. Acest plan vizează o creștere a rezilienței sistemului energetic al UE și setează o perspectivă de viitor asupra întregului sector.

Cele trei mari obiective ale planului sunt următoarele:

  1. Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie – este unul dintre pilonii cheie ai planului REPowerEU. Comisia Europeană și statele membre își propun să lucreze împreună cu partenerii internaționali pentru a identifica și dezvolta noi surse de energie, precum și pentru a se asigura că resursele existente sunt utilizate în mod eficient și sustenabil.
  2. Economisirea energiei – un alt element important al planului. Aceasta implică implică schimbări comportamentale pentru a reduce consumul de energie și pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor, a transportului și a altor sectoare.
  3. Trecerea la sursele regenerabile de energie – reprezintă una dintre cele mai importante măsuri pe care le poate lua Europa pentru a-și reduce dependența de combustibilii fosili, pentru a proteja mediul înconjurător și pentru reducerea inegalităților energetice.

Toate măsurile, considerate extrem de importante și ambițioase, vor aduce investiții majore în sursele regenerabile de energie și vor avea un impact semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și în creșterea independenței energetice a Uniunii Europene.

Este important de menționat faptul că reformele și investițiile aferente REPowerEU sunt în concordanță și complementare cu celelalte inițiative ale UE – precum “Pactului Ecologic european” și “Fit for 55” – privind atingerea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2030 (de a reduce emisiile cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 1990) și pentru realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii, vizând atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050.

Printre sursele de finanțare ale REPowerEU se numără fondurile politicii de coeziune (utilizate pentru a sprijini dezvoltarea regională și reducerea decalajelor economice și sociale între regiuni din UE), fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, mecanismul pentru interconectarea Europei (în domeniul energiei), fondul pentru inovarefinanțări naționale și europene (inclusiv măsurile fiscale), precum și investițiile private și prin Banca Europeană de Investiții (BEI).

REPowerEU își propune să direcționeze investițiile în creșterea eficienței energetice și a producției de energie verde, decarbonatarea sectorului agricol, utilizarea clădirilor rezidențiale pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile, crearea unor sate autonome energetic, crearea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabilă și în digitalizarea, eficientizarea și modernizarea a rețelelor naționale de transport a energiei.

Importanța pentru România

În cadrul REPowerEU, România ar urma să beneficieze de o alocare de 1,39 miliarde de euro pentru a finanța proiectele din domeniul energiei și va trebui să utilizeze acești bani până în anul 2026.

Din perspectiva îndeplinirii obiectivelor climatice la nivel european și național, investițiile incluse în capitolul REPowerEU urmăresc:

  • să asigure siguranța alimentării cu gaze naturale în conformitate cu analizele privind siguranța alimentării cu gaze naturale la nivelul României și ale EU;
  • să accelereze dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile prin promovarea investițiilor în producția de energie electrică din sursele hidro și solar la capacitățile rezultate conform analizelor de adecvanță ale Sistemului Energetic Național (SEN);
  • să susțină decarbonizarea și digitalizarea sectorului agricol al României prin creșterea eficientei energetice și automatizarea infrastructurii canalelor principale și a echipamentelor aferente sistemelor hidroameliorative;
  • să utilizeze clădirile rezidențiale pentru sporirea eficienței energetice și accelerarea implementării energiei din surse regenerabile.

Panourile solare sunt un element cheie pentru a atinge țelul de a crește ponderea energiei regenerabile la 45% până în 2030 în UE. Toate clădirile noi vor trebui să instaleze panouri solare pe acoperiș. Mai întâi, măsura va fi obligatorie pentru clădirile publice, iar din 2029 pentru toate clădirile rezidențiale, inclusiv în România.

Una dintre cele mai importante investiții din Mecanismul REPowerEU o reprezintă latura de Sate Autonome Energetic. Acest punct reprezintă combaterea sărăciei energetice și reducerea vulnerabilităților pe timpul sezonului rece în mediul rural prin implementarea unor proiecte pilot prin care se sprijină independentă energetică a satelor.


În concluzie, investițiile necesare pentru a atinge aceste obiective sunt semnificative, dar trebuie să fie văzute ca o investiție în viitorul energetic al Europei, care vor reduce dependența UE de sursele de energie nesigure și costisitoare din afara Europei. Este totodată important ca aceste investiții să fie făcute în mod inteligent și eficient, să fie susținute de politici și reglementări adecvate și să fie evitată orice risipă de resurse. În plus, trebuie să fie luate în considerare impactul asupra comunităților locale și asupra mediului înconjurător – proiectele ar trebui să fie concepute și implementate în mod sustenabil, astfel încât să fie create condițiile pentru ca sursele de energie curată să fie competitive cu combustibilii fosili, în timp ce se va asigura un cadru de reglementare stabil pentru investitori.


Articol realizat de Luminiţa Ioana Vlaicu şi de Mihai Armăşel, alături de echipa de proiect Energy101 – FEL România, formată din Alisa Fleancu, Lucian Pamfile, Andrei Nistoreanu, Bogdan Roşca, Cezar Axintescu, Daniel Pascale, Daniela Goreacii, David Robert, George Tecuşan, Georgian-Florentin Albu, Livia Marica, Olivian Savin, Radu Răuţă, Răzvan Cristian Varlam, Sabina Strimbovschi, Silviu Tiron, Ştefan Gaftonianu, Tatiana Fiodorov, Teodora Mîndra şi Vasi Vâlcu.


Luminița Ioana Vlaicu este profesie inginer industrial cu specializare în sisteme de energii regenerabile. A terminat ciclurile de licență și master la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Design de Produs și Mediu. În prezent este expert evaluator cooptat extern pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. S-a alaturat echipei FEL în anul 2019.

Mihai Armăşel este inginer de profesie, absolvind Facultatea de Energetică în cadrul UPB, iar în anul 2019 și-a finalizat studiile de printr-un program de masterat de Eficiență Energetică în cadrul aceleiaşi instituţii. În prezent este senior process engineer pentru Hellenic Cables – ICME Ecab S.A, un producător de cabluri specializat în producerea de cabluri electrice și de telecomunicații, fiind una din cele mai mari companii de producție de cabluri din Europa de Sud-Est. Din 2021 este membru FEL România, ocupând  pentru câteva luni și o poziție în boardul de conducere în anul 2022.

InvesTenergy derulează împreună cu FEL România, parte a CNR-CME, un proiect de “Informare și conștientizare” cu privire la energie și sistemul energetic. Publicăm astfel o serie de articole, sub semnătura membrilor FEL România, pe teme de maximă actualitate și interes pentru consumatori, actorii pieței și, totodată, și pentru autorități.