image-1

Future Energy Leaders (FEL) România, programul de tineret al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă (AEI) au lansat un apel către mediul de afaceri din România pentru trasarea liniilor directoare aferente unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc în perspectiva anului 2050.

Demersul se fundamentează pe obiectivul neutralității climatice necesar a fi atins în perspectiva anului 2050, respectiv a țintelor intermediare trasate prin noul pachet legislativ “Fit for 55” care impun planificarea unui concept nou al sistemului energetic autohton, caracterizat de reziliență, flexibilitate și sustenabilitate climatică.

Principalul obiectiv al apelului către industrie este reprezentat de constituirea unui grup de lucru dedicat transferului de viziuni/ expertiză/ know-how pentru a facilita creionarea unui concept al Noului Model Energetic pentru România.

„Până în prezent, România a reușit să se alinieze ambițiilor UE în materie de climă, însă acest demers s-a realizat, în special, prin măsuri de adapatare a unui sistem energetic proiectat în anii 1960 – uzat tehnic și moral – edificat pe cerințe specifice de producție și prognoze ale cererii de energie care au încetat să reflecte realitatea peisajului energetic de astăzi a transmis Dumitru Chisăliță, președinte al Asociației Energia Inteligentă.

În acest sens, AEI și FEL România intenționează să își asume rolul de integrator al punctelor de vedere exprimate de părțile interesate și să contribuie la buna guvernanță energetică a sectorului de profil, prin elaborarea liniilor directoare ale unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc.

„Dinamica cererii, schimbarea funcției consumului, constrângerile schimbării mixului de producție, inadaptabilitatea sistemelor de transport și distribuție la variabilitatea producției și volatilitatea consumului, impun planificarea unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc, prin implementarea unor măsuri de ordin structural afirmă Georgian Albu, General Manager FEL România.

Asociația Energia Inteligentă și FEL România consideră că potențialul României de a dezvolta un ecosistem energetic bazat pe pilonii Green Deal va fi insuficient valorificat în absența unei abordări coerente, respectiv a unui consens național pe această temă.

Fiind de părere că România are nevoie de un cadru de reglementare caracterizat de stabilitate și sustenabilitate, cele două entități intenționează să își asume rolul de integrator al punctelor de vedere exprimate de părtile interesate și să contribuie la buna guvernanță energetică a sectorului de profil.

„Credem cu tărie că succesul politicilor naționale depinde, în mare măsură, și de consolidarea încrederii în rândul tuturor actorilor economici că această schimbare nu este doar oportună în contextul Green Deal ci și obligatorie pentru a asigura un viitor mai curat generațiilor următoare„ a afirmat Rareș Hurghiș, Public Affairs Manager FEL România.

Astfel, Asociaţia Energia Inteligentă şi FEL România invită toți actorii din sectorul energetic să participe la grupul de lucru dedicat Noului Model al Sistemului Energetic Românesc în perspectiva anului 2050.