Energia termo (articol Energy 101)

Energia termică este energia conținută de un sistem fizic, ce poate fi transmisă sub formă de căldură altui sistem fizic pe baza diferenței dintre temperatura sistemului care cedează energie și temperatura sistemului care primește energie. Aceasta este generată în reactoare nucleare sau în centrale termice sau centrale termoelectrice...

Energia nucleară (articol Energy 101)

La 17 aprilie 1996 a fost inaugurată oficial Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă. Iar odată cu intrarea în exploatare comercială a Unității 2, în 2007, Nuclearelectrica asigură circa 18% din producția de energie electrică a României.