Screenshot 2023-03-26 194802 – Copy

Workshop World Energy CouncilCommunication and Outreach for all MCs and FEL

Workshopul „Comunicare și angajament pentru toate Comitetele Membre ale WEC și FEL” a fost organizat online, în ziua de 8 februarie 2023, de către echipa de comunicare a World Energy Council și s-a bucurat de participarea reprezentanților din 64 de Comitete Membre ale WEC.

Din partea CNR-CME au participat dna Elena Ratcu, consilier, dl George Constantin- Alumni FEL și dl Olivian Savin – director Marketing și Comunicare FEL România.

Comunicarea, cheia pentru promovarea, îmbunătățirea și creșterea vizibilității Comitetelor Membre ale WEC la nivel global și național, reprezintă un instrument esențial pentru atragerea interesului membrilor, colaboratorilor, părților interesate și a potențialilor parteneri de a se angaja și a investi în activitatea Consiliului și a fiecărui Comitet Membru, în parte.

Scopul workshopului a fost facilitarea schimbului de bune practici și evidențierea celor mai utile „sfaturi și trucuri” privind modul în care strategiile și canalele de comunicare pot veni în întâmpinarea și susținerea Consiliului și a Comitetelor sale Membre, în efortul acestora de a-și crește și intensifica vizibilitatea și reprezentativitatea.

Evenimentul a fost deschis de dl Andrew Vickers, consilier principal, Comunicare și angajament în cadrul WEC.

În sesiunea plenară a workshopului, membrii echipei de comunicare din cadrul WEC au prezentat strategia de comunicare și angajament a Consiliului, peisajul global al metodelor de comunicare puse în aplicare de căte WEC și FEL nationale, iar FEL România a fost dat ca exemplu de bune practici, atât pentru activitatea online din social media, cât și pentru modul în care tinerii români au aplicat strategiile de comunicare în cadrul evenimentelor organizate (FOREN 2022).

FEL România dat ca și exemplu de bune practici pentru strategiile de marketing și comunicare

De asemenea, un membru al WEC Chile și un membru al FEL Portugalia au prezentat studii de caz și exemple de bune practici.

Subiectele mai relevante abordate în cadrul Workshopului s-au referit în primul rând la  modalitățile în care putem evidenția și promova WEC într-un spațiu media atât de “aglomerat“, cum este cel de astăzi. În acest sens, este extrem de important  modul  în care utilizăm platformele de socializare  (LinkedIn, Twiter, Instagram, Facebook, YouTube, comunicate de presă, clipuri video, imagini) al căror rol a crescut semnificativ  și fără de care, practic, nu se mai poate efectua un proces de comunicare eficientă. Fiecare Comitet Membru trebuie ca permanent să evalueze ce funcționează bine, ce nu funcționează privind comunicarea sa internă și externă,  să identifice cauzele unei comunicări defectuoase, dacă este cazul, după care să-și redefinească strategia de comunicare.

O mai bună utilizare și o mai eficientă promovare a programelor cheie și documentelor Consiliului și ale Comitetelor sale Membre, precum și provocările cu care se confruntă Comitetele Membre în practică, privitor la comunicare și cum pot fi acestea depășite au fost de asemenea dezbătute precum si provocarile. 

Un subiect extrem de important căruia i s-a acordat un spațiu mare de discuții l-a constituit Aniversarea Centenarului la nivelul WEC si al Comitetelor Membre – fondatoare WEC

Principalele aspecte subliniate în cadrul workshopului s-au referit la:

 • – Importanța utilizării corecte a identității brandului și a logo-ului WEC, iar în acest sens au fost prezentate câteva exemple  concrete cu „așa da” și  „așa nu” ;
 • – Modul în care o comunicare bună, fluentă și constantă, realizată prin toate canalele de  comunicare, cu accent pe platformele de socializare online a condus la  creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii Consiliului în toate regiunile cheie ale globului în anul 2022 și la recunoașerea CME  drept principla organizație în domeniul energiei la nivel global;
 • – Prioritățile de comunicare ale Consiliului în 2023 sunt  axate pe cinci piloni:
 • 1) poziționarea Consiliului ca principal lider al tranziției energetice;
 • 2) poziționarea Congresului CME 2024 de la Roterdam, drept evenimentul cu cea mai numeroasă participare și care să atragă cât mai multe parteneriate;
 • 3) dezvoltarea și implicarea constantă a unei echipe de vorbitori la Congres din partea Consiliului;
 • 4) creșterea gradului de implicare a regiunilor importantele geografice, inclusiv USA și ME pentru susținerea obiectivelor comerciale;
 • 5) evidențierea importanței „alfabetizării” în domeniul energiei, drept element principal al abordării tranziției energetice.

  

 • Aniversarea Centenarul Consiliului Mondial al Energiei
 • Crearea logo-ului centenarului: 100 de ani de impact global
 • Rolul Comitetelor Membre se întinde pe perioada 2023-2025, iar mesajul principal care trebuie transmis este: (1) sensul de unitate/comunitate, apreciere, istorie, rațiunea de a fi; (2) identitatea următorilor 100 de ani, viziunea următorilor 100 de ani, aniversarea;
 • Seriile de evenimente „Umanizarea energiei” produse pentru Consiliul Mondial al Energiei de către BBC Story Works Commercial Productions
 • Cel de al 26-lea congres CME de la Rotterdam „Redesigning Energy for People and Plannet” (22-25 aprilie, 2024): importanța selecției locului de desfășurare, definirea structurii și tematicilor.

In partea a doua a workshopului participanții au fost împărțiți în două grupuri separate de discuții, desfășurate în paralel, în cadrul cărora membrii WEC și cei ai FEL și-au exprimat opiniile și sugestiile, și-au împărtășit experiența și cele mai bune practici, aliniate celor prezentate de comunitatea WEC. Astfel, s-au analizat diverse metode pentru creșterea vizibilității și reprezentativității comunității în social media, precum și modul în care putem îmbunătăți strategiile de comunicare si marketing.

Reprezentanta CNR-CME la workshop a menționat cele mai bune practici ale Comitetului Național Român al WEC, intenția acestuia de a organiza un eveniment special dedicat Centenarului, având în vedere că România este una dintre țările fondatoare ale Consiliului și dorința CNR-CME de a-și consolida strategia de comunicare externă, astfel încât activitățile, realizările și viitoarele proiecte să ajungă și mai rapid la toate părțile interersate, colaboatori, parteneri, mass media (social media). Reprezentanții FEL România au subliniat activitățile desfășurate în anul 2022, modul în care au implementat strategia de creștere a brand-ului FEL România și de promovare a organizației prin punerea în lumină a membrilor săi prin trei direcții pricipale (platforme de socializare, website, mass-media), ceea ce a contribuit semnificativ la creșterea vizibilității,  la o și mai bună imagine a activității desfășurate pe multiple planuri și la atragerea unor noi membri FEL în comunitate.

Sesiunea finală a workshopului s-a desfășurat în cadru plenar, a reliefat prioritățile de comunicare ale World Energy Council în 2023 și a făcut apel la acțiune și la următorii pași de îndeplinit, prin câteva cuvinte cheie :

 • Carpe Diem-să prindem momentul în energie!
 • Evidențiază-te din mulțime!
 • Comunicare strategică și angajament!
 • Învățați unii de la alții  la momentul oportun!
 •  Aliniați în continuare brand-ul, narațiunea și tonul vocii!
 • Să generăm Efectul de Rețea!

Articolul a fost redactat de Elena Ratcu, consilier CNR-CME și Olivian Savin, Director Marketing și Comunicare FEL România dupa participarea la whorkshopul organizat de World Energy Council: „Comunicare și angajament pentru toate Comitetele Membre ale WEC și FEL” în data de 8 februarie 2023. Articolul a fost publicat în Mesagerul Energetic nr. 226 (ianuarie-februarie).


Despre Future Energy Leaders România

Future Energy Leaders România (FEL România) este programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și face parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council.

FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului se numără profesionalizare tinerilor din energie și dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie. FEL România își propune de asemenea să fie o platformă de comunicare și cooperare între noua generație și actuala elită din domeniul energiei, cooperare pe care o considerăm vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului energetic și modul în care acesta interacționează cu alte domenii. FEL România își propune să accelereze tranziția către o economie bazată pe energie curată și reducerea impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului.